Sayfa
Yükleniyor.

Başkanın Mesajı

Dünyada marka değeri taşıyan tüm işletmelerinin finans kaynağı ve insan kaynağı bakımından güçlü olduğu gözlemlenmiştir. İşletmelerin verimliliği ve sürekliliği için bu iki kaynak vazgeçilmezdir. İnsan kaynağına doğru yatırım yapan işletmelerin ise her zaman gününü ve geleceğini garanti altına alarak sağlam yapılar oluşturdukları aşikardır.

Türkiye’ de İnsan Kaynakları konusunda mesleki çalışmalar yapılmasına rağmen özel işletmelerde ve kamuda insan Kaynakları uygulamaları konusunda istenen sonuçların elde edilemediği ve mesleki gelişimin sağlanamadığı görülmektedir. İnsan Kaynağına yatırımın yetersiz olması nedeniyle, mesleki gelişimin istenen seviyeye ulaştırılması için eğitimlere ve kurumsallaşma çalışmalarına önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Mevcut yapılar analiz edildiğinde; ülkemizdeki insan kaynakları alanında yapılan değerli çalışmaların paralel sonuçları verdiği, bu yatırımı yapan işletmelerin Türkiye’nin başarılı, cirosu yüksek ve işveren markası değerli kuruluşları olduğu ancak belirli bir yüzde diliminde olan kurumsal işletmelerde ise İnsan Kaynakları yönetim sisteminin sağladığı faydaların bilinmemesi nedeniyle mesleki gelişimi sağlayacak çalışmalar yapmamaları mesleki yetersizlikleri ortaya çıkarmaktadır.

İnsan Kaynakları yönetim sistemi ile işletmelerin ve çalışanların gelişimini sağlayacak bir sistemin kurulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu nedenle, mesleğe gönül vermiş, çalışma hayatında önemli görevler üstlenmiş kişiler (yönetici, müşavir, danışman, eğitmen, bilirkişi ve uzmanlar) tarafından oluşturulan “İnsan Kaynakları Gelişim Derneği” kurulmuş, örgütlenme çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından başlatılmış bulunmaktadır.

Türkiye’de ki tüm işletmelerin yapıları ve bilgi düzeyleri kıyaslandığında İnsan Kaynakları gelişimi bakımından minimum 10 ile 12 yıl arasında fark olduğu görülmektedir. Bu durum ülkemizde yaşanan süreçler bakımından en önemli veri olarak kabul edilmektedir. İKAGED olarak tüm bunları göz önüne aldığımızda, kurumsallaşma ve mesleki gelişim farkları için önemli adımlar atılması gerektiğine, İnsan Kaynaklarında bilgi eksikliğine bağlı olarak verimlilik sağlamak ve İnsan Kaynağını doğru yönetmek için geleceğe yatırım yapılması gerektiğine inandığımızdan İnsan Kaynakları Gelişim Derneği olarak, bu gereklilikleri sağlayacak olan rehberlik hizmetlerini, kurumsal ya da bireysel üyemiz olacak şirketlere ve kurumlara vermeye hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.

Dernek merkezimizde yapılacak olan sunum ve bilgilendirmeler ile kurumsal üyemiz olan şirket sahiplerinin ve yöneticilerinin bilgi eksiklikleri tamamlanarak mesleki gelişime katkı sağlanmasına destek vermeye başlayacağız.

İnsan Kaynakları yönetim sistemi kurmak veya geliştirecek adımlar atmak isteyen şirketlere ve çalışanlara rehberlik hizmeti verilmesi ile ülkemizde ki kurumsallaşma çalışmalarına destek olmak derneğimizin vizyon ve misyon açıklamasında yer almaktadır.

İnsan Kaynakları sisteminin geliştirilmesi, firmaların doğru kaynaklardan bilgi almalarının sağlanması, meslekte uzman, yönetici ve çalışanların yetiştirilmesi, firmaların bilgilendirilmesi, İnsan Kaynakları temel fonksiyonlarının şirketlere anlatılması, bilgi ve beceri kazandırılması konularında faaliyette bulunacak olan “İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM DERNEĞİ” nin amaç ve hedefleri arasında aşağıdaki konulara da yer verilmiştir:

  1. 1. Türkiye’ de İnsan Kaynakları mesleğinin bireysel ve kurumsal olarak geliştirilmesi
  2. 2. Şirketlere ve kurumlara İnsan Kaynağının yönetimi için rehberlik hizmeti verilmesi
  3. 3. Mesleki yeterlilik için çalışmalar yapılmasına katkı sağlanması
  4. 4. İnsan Kaynakları çalışanlarının mesleki gelişimlerinin sağlanması
  5. 5. Mesleki eğitim almış gençlerin tecrübelerinin arttırılarak çalışma hayatına kazandırılması
  6. 6. Kamu’ da İnsan Kaynakları gelişimlerine destek vererek verimlilik artışının sağlanması,
  7. 7. İnsan Kaynakları yönetim sistemi olmayan şirketlerin yapılandırılması için bilgi desteği sağlanması ve beceri kazandırılması
  8. 8. Şirketlerde yaşanan ve yaşanacak riskleri ortadan kaldıracak rehberlik hizmeti verilmesi
  9. 9. Meslek çalışanlarına beceriler kazandırılması için eğitimler verilmesidir.

Dernek faaliyetlerimiz ile ilgili bilgileri internet sitemizde bulabileceğiniz gibi bilgi talep edilmesi halinde ek bilgiler tarafınıza sunulacaktır.

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği’nin tüm sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere, kurumlara ve bireysel üyelere katkı sağlamasını diler, saygılarımı arz ederim.Şakir GÜLSEVER

Yönetim Kurulu Başkanı