Sayfa
Yükleniyor.

Dernek Çalışma Prensipleri

Genel Prensipler

Yapılan eğitim faaliyetlerine üyeler dernek veya ortak düzenlenen eğitimler için belirlenmiş  indirimli ücretleri ödeyerek katılabileceklerdir.

Dernek Üyesi olmayanlar belirlenen ücreti ödeyerek katılabileceklerdir.

Üyeler, düzenlenen seminerlere ücretsiz olarak üyelik belgesini göstererek katılabileceklerdir.

Danışmanlık desteği kurumsal üyeler için dernek merkezinde gerçekleştirilecektir.

Farklı bilgi talepleri ise derneğe yapılacak bağış karşılığında destek sağlanacaktır.

Bireysel üyelerin bilgi ihtiyaçları dernek merkezimiz tarafından karşılanabilir.

Danışman ve eğitim havuzu, dernek merkezi ve/veya ilgili komite tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda oluşturulacaktır.

Üyelik Prensipleri

Üyelik çeşitlerine göre  ücretler yıllık olarak belirlenecektir.

Üyelik talepleri tüzükte yer alan bilgiler esas alınarak yapılacak talepler Yönetim Kurulunda onaylanmasından sonra 30 iş günü içerisinde karar üye adayına bildirilecektir.

Üyelikten çıkarılma tüzük’ de belirlenen kur allar doğrultusunda yapılarak bireyin asil üyeliği sonlandırılacaktır.

Üyelik formları doldurulmadan ve ilgili ücretler ödenmeden üyelik işlemleri başlatmayacaktır.

İş Ortakları

İŞKUR, KOSGEB, MYK, Kalkınma Ajansı gibi kamu kurumları ile işbirliği fırsatları her zaman değerlendirilmektedir

Aynı amaca hizmet eden STK’ lar, diğer özel kurum ve kamu kurumları ile de işbirliği içinde projeler gerçekleştirilecektir,

Yapılan ortak projeler dernek amacı doğrultusunda planlanacaktır.

Projelere birden çok üniversitenin, üniversite öğrencisinin dâhil edilmesine özen gösterilmektedir

İnsan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren ve sektöre hizmet veren firmalarla sektörün gelişimine ilişkin projeler gerçekleştirilebilecek ve kurumsal üyelerin çalışmalarında maddi katkı sağlayacak anlaşmalar yapılarak üyelere bildirilecektir.

Tüm üyelerin gelişimlerine katkı sağlayacak yayınlar üyelerle paylaşılacak ve bu yayınlardan üyelerin indirimli faydalanması sağlanacaktır.

Toplantılar

Yönetim Kurulu en geç 30 günde 1 toplanmaktadır.

Üyelik giriş ve çıkış görüşmeleri bu toplantılarda karar bağlanır.

Onursal üye seçimleri Yönetim Kurulu toplantılarında kararlaştırılır.

Dernek amaçlarına göre düzenlenecek çalışmalarla ilgili kurulacak komiteler de 2 ya da 3 ayda 1 toplanmaktadır

Yönetim Kurulu 3 yıllığına seçilmektedir.

Kurucu üyelerden her Yönetim Kurulu’nda en az 1 kişi bulunacaktır.