Sayfa
Yükleniyor.

Eğitim Amaç & Hedefler

Şirketlerin / kuruluşların / işletmelerin geleceğini bünyesinde çalışan insanlar belirler. Bu durum, insan kaynağına yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunun önemli bir göstergesidir.


Amaç

İKAGED, kurumsal ve bireysel eğitimler ile insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında kurumları ve bireyleri destekleyen eğitimler sunmayı amaçlamaktadır.


Hedefler

Kurumlarında / firmalarında çalışanlarının / işletmenin sürekliliğini ve verimliliğini sağlayacak olan İnsan Kaynakları Çalışanlarının, İnsan kaynakları ve yönetim becerileri konularında gelişimini desteklemek

İnsan kaynaklarında uzmanlar, sorumlular ve yöneticiler yetişmelerine destek olarak mesleğin gelişimine katkıda bulunmak

Kurumların / firmaların güçlü bir insan kaynağı yapısına sahip olmasına destek olmak

ETKİNLİK TAKVİMİ