Sayfa
Yükleniyor.

İK Süreçlerini Oluşturma / Geliştirme Desteği

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği, şirketler, kamu kurumu ve kuruluşların “İnsan Kaynakları Süreçlerinin Oluşturulması” veya yeniden yapılandırılarak geliştirilmesi için kurumsal üyelerine destek sağlayacaktır.

İKAGED’ e Kurumsal Üye olan kurumlar ve şirketlere İKAGED merkezinde insan kaynakları süreçlerinin yapılandırılması ve verimlilik sağlanması ile ilgili sunumlar, bilgilendirme toplantıları ile destek sağlayacaktır. Kurumlar tarafından istendiği takdirde yapılandırma yeterliliği olan danışmanlar ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Mevcut yapılarında insan kaynakları ile ilgili çalışmaları bulunan şirket ve kurumlara sistemlerinin geliştirilmesi için destek sağlanarak gelişmeleri konusunda Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alarak İnsan Kaynakları Süreçlerinin verimli çalıştırılması için destek sağlanacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Süreçleri

1. Organizasyon ve Planlama

2. Personel seçme ve işe alma

3. Eğitim ve Geliştirme

4. Çalışan Motivasyonu Sağlama

5. Kurumsal İletişim

6. İş Sağlığı ve Güvenliği,

7. Performans Yönetimi

8. Kariyer Yönetimi

9. Ücret Çalışmaları

10. Çalışan İlişkileri (Mali ve Hukuki Haklar)


Profesyonel Süreçler

11. Yetenek Yönetimi

12. Kilit Pozisyon Yedekleme

konularında şirket sahipleri ve yöneticilerine bilgilendirme ile şirketlerin kurumsallaşması ve gelişmelerinin sağlanması destek çalışmaları yapılacaktır. Şirketlerin ve kurumların İK süreçlerinin oluşturulması, gelişme sağlanması ile ilgili bilgilendirme ve sunumlar dışında dernek üyesi olan danışmanlar ile kurum ve şirketlerin görüştürülmesi sağlanacaktır.