Sayfa
Yükleniyor.

İş ve Sosyal Güvenlik Desteği

Son yıllarda yasal değişiklikler ile yaşanan hızlı değişimler, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Sağlığı ve Güveliği Kanunu, Borçlar Kanunu ile getirilen yenilikler ve uygulamalar nedeniyle şirketler ve kurumlarda önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu değişikliklere ve uygulamalara yön verilmesi için derneğimiz tarafından işveren ve işveren temsilcisi olan yöneticilerin, İnsan Kaynakları Uzmanlarının ve Sorumlularının bilgi ve uygulama eksikliğinin giderilmesi için İşveren Rehberliği olarak da adlandırılan desteğin verilmesi planlanmıştır.

İşyerinde çalışma barışının sağlanması, yasal uygulamalar esas alınarak İş sözleşmelerinin ve İşyeri yönetmeliklerinin hazırlanması için firma ve kurumlara İş ve Sosyal Güvenlik konularının yasal boyutları, şirket ve kurumların denetim sorunları ile risklerinin önlenmesi için İnsan Kaynakları Gelişim Derneği kurumsal üyelerine ve bireysel üyelerine sirküler yayınları, bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmıştır.