Sayfa
Yükleniyor.

Mesleki Yeterlilik Çalışmaları Desteği

Mesleki yeterlilik sistemi, çalışanların ve işverenlerin işgücü piyasasından beklentileri doğrultusunda doğru iş gücü ile nitelikli çalışanı buluşturmayı hedeflemektedir. Bunun yanından eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirme ve destekleme amacını gerçekleştirmek için önemli bir araçtır.

Ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının, sürekli değişen sosyal, ekonomik ve teknolojik koşullara bağlı olarak sürekli yeniden yapılan ihtiyaçlarına hizmet eden meslekler-görevlerini belirleyen, bu mesleklerde çalışan ya da çalışmak isteyen profesyonellerin sahip olması gereken standart bilgi ve beceri düzeylerini tespit ve tescil eden sistemin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu doğrultuda İKAGED olarak gerek insan kaynaklarına ait mesleklere ait yeterliliğin takibinde, gerekse diğer sektörlerin ihtiyaçları olan mesleklerin belirlenerek standartlarının ve yeterliliğin yazılması konusunda çalışmalarımızı bugüne kadar edindiğimiz bilgi ve tecrübelerle yönlendiriyoruz.