Sayfa
Yükleniyor.

Organizasyonel Gelişim Desteği

Şirket ve kurum organizasyonun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşması için iş süreçlerinin analiz edilmesi, sağlam bir organizasyon yapısı ve sistemi kurulması, izlenmesi, geliştirilmesi, gerekli zamanlarda revizyon yapılması ile kurumların gelişiminin sistemli hale getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Şirketlerin ve Kamu kurumların sağlıklı çalışması için Organizasyonel Gelişim Desteği sağlanması için bütünsel bakış ile kurum ve şirketlerin gelişiminin sağlanması, verimliliğin arttırılması, işletme problemleri ortaya çıkmadan veya çıkmış olan problemlerin tespit edilmesi, öneriler ile pozisyon alınması, sürekli ve dinamik bir gelişim desteği sağlanması en önemli sorun olmaktadır.

Şirketlerin ve Kurumların her türlü sorunlara uyum sağlanabilmesi için akılcı, ekonomik ve etkili sistemler geliştirmeleri konusunda destek sağlanması derneğimizin amaç ve hedefleri için belirlenen en etkin yol olacaktır. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi çalışmaları bulunan kurumsal üyelerimizin Organizasyon çalışmaları ile gelişimlerinin sağlanması için gerekli yönetim desteği ve bilgilendirme yapılması hedeflenmiştir.