Sayfa
Yükleniyor.

Sorularla İKAGED

İKAGED Nedir?

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği’ nin kısaltılmış adıdır.

İKAGED hangi alanlarda Kurumlara ve bireylere destek olacak?

İnsan Kaynaklarının gelişimi için kurumlara ve bireylere destek vermek üzere kurulan İKAGED sadece İnsan Kaynaklarının gelişimi ve yapılanması için danışmanlık hizmeti ve İK eğitimleri ile kurumların ve insan kaynakları mesleğinde çalışan / çalışmak isteyenlere hizmet vererek mesleki gelişime yardımcı olacaktır.

İKAGED yönetiminde yer alan kişiler kimlerdir?

Dernek tüzüğünde de yer verildiği üzere Yönetim Kurulu üyeleri uzun yıllar İnsan Kaynakları alanında yönetici olarak çalışmış, uzmanlık alanıyla ilgili eğitimler veren, bilirkişi ve danışman olarak görev yapan müşavir, genel müdür yardımcısı, yönetim danışmanı ve halen yöneticilik yapan insan kaynakları profesyonellerinden oluşmaktadır.

İKAGED işveren rehberliği nedir?

İKAGED, Kurumsal Üyesi olan / olmayan İnsan kaynakları konusunda sistem kurmak isteyen / geliştirmek isteyen şirketlerin yöneticilerine İKAGED merkezinde veya belirlenecek yerde; sunumlar, bilgilendirmeler ve danışmanlık hizmetleri ile rehberlik hizmeti verecektir. Dernek üyesi olunması halinde hizmet bedellerinde indirim sağlanacaktır.

İKAGED bireysel üyelere vereceği hizmetler nelerdir?

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği’ ne üye olan İnsan Kaynakları Yöneticisi, Sorumlusu, Uzmanı ve Elemanı olarak çalışanların mesleki gelişimlerini sağlayacak eğitimler ve danışmanlık desteği sağlayacaktır. İKAGED’ in düzenlediği çeşitli etkinliklere üyeler için hazırlanmış özel şartlara göre katılım sağlayabilecekler ve bilgi alışverişinin yapıldığı platformlarda yer alabileceklerdir.

İKAGED üniversite öğrencilerine nasıl destek sağlayacaktır?

Çalışma Ekonomisi ve İnsan Kaynakları bölümlerinde 3-4 sınıf Üniversite öğrencilerinin mesleğe hazırlanmaları için uygulamaları içeren eğitimler ile iş hayatına hazırlık eğitimleri verilerek sertifikalandırma çalışmaları ile destek sağlanacaktır.

İKAGED’ e üyelik için gerekli şartlar nelerdir?

Kurumsal Üye olacak şirketler üye olacak personel sayılarına göre giriş ve yıllık aidat ödemek kaydıyla üye olabileceklerdir.

a) İnsan Kaynaklarında çalışan yönetici ve uzmanlar bireysel üye olarak istenen şartları sağlamaları halinde üye kaydedilecektir. Üye kaydı yapılabilmesi 150 TL giriş aidatı (Bir kez) ayrıca 2015 Yılı için 100 TL aidat bedeli ödemeleri gerekmektedir.

b) Üniversite öğrencileri (3-4 Sınıf ) normal üyelerin yarısı olan 75 TL Giriş Aidatı ve 2015 yılı için 50 TL yıllık aidat bedeli ile istenen şartları sağlamaları halinde üye olarak kaydedilecektir.

Giriş aidatı ve 2015 yılı aidatını ödemeyenler üye kaydedilmez. Yıllık aidat ödeme dönemlerinde 90 gün geçmesine rağmen aidat ödemeyen üyeler üyelikten çıkarılır.
İKAGED üyesi İK çalışanlarına mesleki gelişim eğitimleri sonucu başarı durumlarına göre firmalarda işe girişlerinde destek sağlanabilir.

İKAGED üyelerine sağlanacak destekler nelerdir?

* İKAGED üyeleri Derneğin düzenlediği eğitim ve seminerlerden açıklanacak indirim oranları kadar avantaj sağlanacaktır.
* İKAGED üyeleri Çözüm ortaklarımız ile yapılacak eğitim, seminer, zirve organizasyonlarından % 15-25 arasında açıklanacak indirim oranları esas alınarak faydalanacaklardır.
* İnsan Kaynaklarının Mesleki gelişimi için bağlantılı olarak verilen eğitimlerden işbirliği yapılan firmalar tarafından düzenlenecek etkinliklerde sağlanacak indirim miktarları internet sitemizde açıklanacaktır.
* Çeşitli firmalar ile yapılacak protokoller ile üyelerimize indirim sağlayacak firmalar ile işbirliği ile indirim ve etkinlik çalışmaları destekleri üyelerimize sağlanacaktır.

Misyonumuz

Dünyada değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayarak, sürekli öğreten ve paylaşan bir kuruluş haline gelmek,

Mevcut İnsan Kaynakları Sistemini dünyada uygulanan Çağdaş İK Yönetim Sistemi ile bütünleştirilmesine katkı sağlamak, Güçlü bir yapı ile Türkiye' deki nsan Kaynakları Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak,

İK bilgisi ile Kamu Kurumları, şirketlerin ve bireylerin gelişimini sağlamak İK Yönetimi konusunda topluma rehberlik etmek,

İnsan Kaynaklarını Geliştirme çalışmaları ile firma ve kurumların mükemmelliğe erişmesini sağlamak,

Vizyonumuz

Toplumsal örgütlenmeyi destekleyen, katılımcı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini Türkiye geneline yaymak, İnsan Kaynaklarının gelişimini sağlayarak mesleğin değerinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.